Anunț public: extindere rețea electrică bazin de înot didactic, 7 locuri de consum non-casnic

37

COMUNA GHIRODA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea electrică bazin de înot didactic, 7 locuri de consum non-casnic” propus a fi amplasat in comuna Ghiroda, intravilan extins, CF nr. 409313, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – APM Timiş, din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

LĂSAȚI UN MESAJ