Anunț Public

38

1.       „COMUNA GHIRODA titulara proiectului „Extindere retea electrica 3 PUZ-uri, 198 locuri de consum”anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Extindere retea 3 PUZ-uri, 198 locuri de consum, propus a fi amplasat in Ghiroda, identificat prin CF nr. 406442, 408327, 402224, 408323, 408326, 408333 jud.Timiș.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,in zilele de luni – joi lntre orele 8.00 -16.30, vineri lntre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timisc.

LĂSAȚI UN MESAJ