21.5 C
Timișoara
duminică 24 septembrie 2023

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTE ,,Proiect IT pentru Digitalizarea IMM-urilor, ediția 2023”

EconomieANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTE ,,Proiect IT pentru Digitalizarea IMM-urilor,...

Prin prezenta, invităm agenții economici interesați să participe prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziția directă a contractului de achiziție directă ,,Proiect IT pentru Digitalizarea IMM-urilor, ediția 2023”

1. Denumirea oficială: RS MOBILE SRL, CUI 30032322 Adresa: Municipiul Timişoara, Bulevardul DÎMBOVIŢA, Nr. 6/a, CAMERA 1, Bloc A2, Etaj P, Ap. 1, Judet Timişn. Tel : 0722437978 e-mail: ovisavu@yahoo.com

2. Denumire contract: Proiect IT pentru Digitalizarea IMM-urilor, ediția 2023

– Dată limită depunere oferte: 28.06.2024, ora 1000

– Tip anunț: achiziție directă

– Tip contract: Servicii

– Valoarea estimată: 30.000 lei fără TVA

– Modalitatea de depunere a ofertelor : la sediul societății sau pe email.

– Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut 3. Descrierea contractului:

– Achiziție directă privind servicii de ,,Proiect IT pentru Digitalizarea IMM-urilor, ediția 2023”.

– Proiectul IT trebuie să identifice criteriile DESI pentru societate în urma discuțiilor cu reprezentanții societății, precum și o propunere de achiziții care să contribuie la îndeplinirea criteriilor DESI asumate, precum și la îmbunătățirea productivității angajaților și a proceselor la nivel de întreprindere.

4. Propunerea financiară: Pretul va fi exprimat în lei.

5 Condiții de participare: Ofertantul trebuie să fie înregistrat la Registrul Comerțului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achiziției.

Oferta operatorilor economici, va fi depusă până la data de 28.06.2023, ora 1000 la sediul sediul societății sau pe e-mail.

Informatiile suplimentare se pot obține la telefon: 0722437978, e-mail: ovisavu@yahoo.com

Administrator, ONEAŢĂ MARIOARA

Citește și :