Anunț CJAS Timiș, în atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

269

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș face următoarele precizări referitoare la procesul de contractare, în atența furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

Pentru furnizorii care la data de 30 iunie se află în relație contractuală cu CAS Timiș, contractele se prelungesc prin acordul părților până la data de 31 iulie, prin acte adiționale (cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale: documente, condiții de eligibilitate etc.).

Conditiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale. Termenul de încheiere al actelor adiționale pentru luna iulie este de 28 iunie, prin semnarea de către ambele părți.

Procesul de contractare pentru perioada august 2019-decembrie 2019, pentru toți furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, se va desfășura în luna iulie 2019, după cum urmează:

Pentru furnizorii care au în derulare contractele de furnizare de servicii cu CAS Timiș până la data de 31 iulie, relațiile contractuale se continuă prin încheiere de acte adiționale cu valabilitate până la data de 31 decembrie.

Pentru furnizorii noi, care nu se află în relație contractuală cu CAS Timiș, se vor încheia contracte cu valabilitate până la data de 31 decembrie, conform prevederilor legale în vigoare. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31 iulie.

Conditiile acordării asistenței medicale – atât în baza actelor adiționale, cât și în baza contractelor nou încheiate, modalitatea de stabilire a sumelor contractate etc., sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare.

Documentele necesare încheierii actelor adiționale de prelungire/contractelor, termenele limită pentru depunerea acestora și calendarul de activități specifice procesului de contractare vor fi afițate pe site-ul CAS Timiș si la sediul instituției.

 

LĂSAȚI UN MESAJ