Ajutorul financiar lunar pentru soțul supraviețuitor

2711

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 255/2007 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, în sistemul public de pensii şi alte drepturi asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori, beneficiază, la cerere, de un ajutor lunar în cuantum de:

a). 113 lei lunar, pentru soţul supravieţuitor care beneficiază de pensie în sistemul pentru pensionari în sistemul public de pensii (legea 19/2000) sau cumulează pensie din sistemul public de pensii cu pensie din sistemul de asigurări sociale pentru agricultori. În cazul când durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar nu mai puțin de 5 ani, cuantumul sumei se diminuează proporţional și va avea următoarele valori: 57 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 5 ani; 68 lei/lună  dacă durata căsătoriei este de 6 ani; 80 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 7 ani; 91 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 8 ani; 102 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 9 ani.

b). 44 de lei/lună,  pentru soţul supravieţuitor care beneficiază de pensie în sistemul de asigurări sociale pentru agricultori, iar cuantumul se diminuează dacă durata căsătoriei a fost mai mica de 10 de ani, dar nu mai mică de 5 ani, asfel: 22 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 5 ani; 27 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 6 ani; 31 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 7 ani; 36 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 8 ani; 40 lei/lună dacă durata căsătoriei este de 9 ani.

De ajutorul lunar beneficiază soțul supravieţuitor care, la dată solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face parte din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare; nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public; nu s-a recăsătorit după decesul soţului; durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani sau mică, dar nu mai puțin de 5 ani; are domiciliul pe teritoriul României.

Ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la dată solicitării de către beneficiari sunt mai mici de: 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori; 140 lei, pentru cei care beneficiază doar de pensie din sistemul de asigurări sociale pentru agricultori.

Nu beneficiază de  ajutorul în cauză per­soana care are calita­tea de asigurat obli­gatoriu al sistemului public de pensii, res­pectiv, se găseşte în una din următoarele situaţii: desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau ca funcţionar public; desfăşoară activitate în funcţii elective sau este numit în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti; este mem­bru cooperator într-o organizaţie a coope­raţiei meşteşugăreşti; este asociat unic, asociat, comanditar sau acţionar; este administrator sau ma­nager care a încheiat contract de adminis­trare sau de management; este membru al unei asociaţii familiale; este persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente; este persoană angajată într-o instituţie internaţională, dacă nu este asiguratul acesteia; realizează venituri din alte activităţi profesionale. Cei îndreptățiți să primească ajutorul financiar trebuie să depună la casa de pensii de care aparțin următoarele acte: cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar; declaraţie tip pe proprie răspundere; copia buletinului de identitate; copia certificatului de naştere; copia certificatului de căsătorie; copia certificatului de deces; copia deciziei/talonului de pensie/dovadă înregistrării cererii de pensionare a solicitantului.  Ajutorul lunar se acordă soțului supraviețuitor începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

LĂSAȚI UN MESAJ