Ajutoare pentru sectoarele vegetal și zootehnic pentru 2022

31

MADR, prin APIA, informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022 și s-a demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 90/01.02.2023, valoarea plafonului este de 223.998.200 euro și se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

În tabelele de mai jos regăsiți cuantumurile stabilite în conformitate cu actul normativ menționat.

VEGETAL
ANT 1 – culturi în teren arabil 11,9238 euro/hectar
ANT 2-3 – in /cânepă pentru fibră 18,4310 euro/hectar
ANT 4 – tutun 5254,6083 euro/hectar
ANT 5 – hamei 311,7692 euro/hectar
ANT 6 – sfeclă de zahăr 180,6441 euro/hectar

ZOOTEHNIC
ANTZ 7 – sector lapte bovine 19,3898 (euro/tona lapte/cap animal)
ANTZ 8 – sector carne bovine 67,2574 (euro/tona lapte/cap animal)
ANTZ 9 – ovine / caprine 4,8947 (euro/tona lapte/cap animal)

Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9490 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 379/02 din 3 octombrie 2022

LĂSAȚI UN MESAJ