Adrian Dinu Rachieru și Cornel Ungureanu primesc recunoașterea Academiei Române

392

Timișoara culturală este recunoscută din ce în ce mai mult în toate mediile din țară și de peste hotare. De data acesta chiar cel mai înalt for ce atestă calitatea în artă, știință ori cultură a dat binemeritata recunoaștere.

Premiul „Titu Maiorescu” pentru critică literară a fost acordat de Academia Română în acestă zi învățămânțului timișorean. Cornel Ungureanu și Adrian Dinu Rachieru sunt doi critici literari și universitari bănățeni care de decenii au ceva de spus în și despre literatura română.

Cornel Ungureanu a fost răsplătit pentru volumul „V. Voiculescu. Oglinzi paralele”, iar Adrian Dinu Rachieru pentru „Generația orfelină (Mitografii lirice)”, ambele apărute in anul 2014.

cornel-ungureanu

Conform regulamentului Academiei, membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare prezidiului Academiei Române. Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani.

Decernarea premiilor a avut loc conform obiceiului în luna decembrie, în şedinţă solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.

LĂSAȚI UN MESAJ