Admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Calendarul examenului și locurile disponibile în anul 2018-2019

4007

În anul universitar 2018-2019, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pune la dispoziția celor care visează la o profesie în domeniul medical peste 1.000 de locuri, atât pentru studii finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru studiile cu taxă. Oferta de şcolarizare vizează programele de studii universitare de licenţă cu predare în limba română – sesiunea iulie 2018.

Mai exact, pentru noul an universitar, instituția de învățământ oferă 570 de locuri finanțate de la bugetul de stat, un număr de 5 locuri rezervate tinerilor de etnie romă și alte 485 de locuri pentru studiile cu taxă. În total, 1.060 de locuri sunt disponibile la cele trei facultăți din cadrul universității.

La Facultatea de Medicină există 410 locuri finanțate de la bugetul de stat și 340 de locuri pentru studiile cu taxă. Pentru tinerii de etnie romă sunt rezervare 3 locuri.

Facultatea de Medicină Dentară pune la dispoziția candidaților 70 de locuri finanțate de la bugetul de stat și alte 95 de locuri cu taxă. Aici, un singur loc este destinat tinerilor de etnie romă.

Locurile disponibile la Facultatea de Farmacie, pentru anul de studiu 2018-2019, sunt în număr de 90 – suplimentate de la bugetul de stat, și de 50 – pentru studiile cu taxă. Un singur loc este rezervat și aici candidaților de etnie romă.

Lista completă cu locurile disponibile la toate cele trei facultăți din cadrul UMFVBT, în funcție de specializări

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii universitare, în luna iulie a anului 2018. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în septembrie.

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere

Admiterea la studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2018, după următorul calendar:

➢ în perioada 09-20 iulie 2018 – completarea on-line a fişei de înscriere;
➢ în perioada 16-20 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
➢ în data de 24 iulie 2018 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară și afișarea rezultatelor provizorii, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro;
➢ în data de 25 iulie 2018 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie;
➢ În data de 25 iulie 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, după finalizarea concursului, la avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro;
➢ în data de 26 iulie 2018 – depunerea contestaţiilor (orele 08.00 – 14.00) şi rezolvarea acestora;
➢ În 26 – 27 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
➢ În data de 30 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc – a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
➢ În data de 31 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2018;
➢ 03 august 2018 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00 – 14.00, de la secretariatele facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2018, astfel:
➢ 03 – 07.09.2018 – perioada de înscrieri;
➢ 11.09.2018 – concurs de admitere;
➢ 12.09.2018 – contestaţii:
➢ 13.09.2018 – etapa I de confirmare a locului;
➢ 14.09.2018 – etapa a II-a de confirmare a locului;
➢ 14.09.2018 – publicarea rezultatelor.

Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere

În perioada 09–20 iulie 2018, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 16-20 iulie 2018, între orele 09.00 – 14.00, la sediul central al Universității (P-ța Eftimie Murgu nr. 2), în următoarele locaţii:
• pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a Universităţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
• pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
• pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 482.

Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială.

Mai multe informații aici – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 

Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere

Modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs

LĂSAȚI UN MESAJ