Administraţia Bazinală de Apă Banat asigură fără probleme necesarul de apă al populației

57
Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) în calitate de autoritate publică în
domeniul gospodăririi apelor, ia măsuri suplimentare referitor la satisfacerea cerințelor
de apă ale folosințelor aflate în Spațiul Hidrogra&c Banat în condițiile de cod meteorologic
de caniculă.
Astfel, s-a demarat deja o suplimentare a debitului râului Bega cu 3 m³/s, prin
deschiderea golirii de fund a acumulării Surduc. Această acțiune are drept scop
asigurarea unui debit suficient pentru alimentarea cu apă a municipiului Timișoara,
necesar la priza de apă a Aquatim-ului, aflată în amonte de Timişoara (amonte Uzina
Hidroelectrică Timişoara).
Deasemenea, pe pârâul Birdanca, zona localității Deta, se asigură un debit de servitute
de 0,3 m³/s, pentru satisfacerea necesarului de apă pentru animale.
Chiar și în condiții de caniculă, calitatea apei este una bună; pe râul Bega valoarea
oxigenului dizolvat înregistrează o ușoară scădere, fără a crea însă probleme asupra
populației piscicole.
“Serviciile de specialitate din cadrul A.B.A.Banat au analizat stocul curgerii naturale a
apelor de pe teritoriul bazinelor hidrografice administrate, comparativ cu cerinţele de
apă ale populaţiei, iar rezultatul este că nu se pot crea probleme de nesatisfacere a
cerinţei de apă la toți utilizatorii din Spațiul Hidrografic Banat”, a precizat Titu Bojin,
directorul ABA Banat.
Sursa: Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Banat

LĂSAȚI UN MESAJ