90% din cheltuielile unui român merg pe consum și impozite, contribuții, cotizații și taxe… Valabil și pentru bănățeni!

616

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2015, în termeni nominali, 2687 lei pe gospodărie şi 1011 lei pe persoană, în creştere cu 7,4%, respectiv, cu 7,8% față de anul 2014, spune Institutul Național de Statistică.

Și asta în timp ce cheltuielile totale ale populației au fost, în anul 2015, în medie, de 2352 lei lunar pe gospodărie (885 lei pe persoană!) şi au reprezentat 87,5% din nivelul veniturilor totale, în scădere cu 3,2 puncte procentuale față de anul 2014.

gospodarii venituri 2015Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, 55,7% din veniturile totale ale gospodăriilor. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2362 lei lunar pe gospodărie (889 lei pe persoană), iarveniturile în natură de 325 lei lunar pe gospodărie (122 lei pe persoană).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (23,9%), veniturile din agricultură (2,9%), veniturile din activități neagricole independente (2,4%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%).

O pondere importantă dețin şi veniturile în natură (12,1%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (10,7%). Evident, mediul de rezidență influențează diferențele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

gospodarii cheltuieli 2015Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administrația publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației – doar 0,7%!…

Aproape 90% din cheltuielile totale ale unui român merg pe cheltuieli de consum și impozite, contribuții, cotizații și taxe…

 

LĂSAȚI UN MESAJ