44 de ani de la inaugurarea gigantului hidrotehnic de la poalele Banatului

9146

# Hidrocentrala Porțile de Fier I este cea mai mare hidrocentrală de pe fluviul Dunărea și una din cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa.
# La 1 ianuarie 1964, conform H.C.M. 995/07.12.1963, a fost infiintata Intreprinderea Centrala Hidroelectrica Portile de Fier, avand ca obiect de activitate supravegherea lucrarilor de investitii pentru realizarea Sistemului Hidroenergetic si de Navigatie (S.H.E.N.) Portile de Fier.
# In conformitate cu prevederile Acordului si Conventiilor dintre Romania si Iugoslavia, executia S.H.E.N. Portile de Fier I a inceput la 7 septembrie 1964, iar finalizarea lucrarilor a fost consemnata la 16 mai 1972. Lucrarile pentru realizarea obiectivului principal s-au derulat pe doua santiere nationale, romanesc si iugoslav, in perioada 1965 – 1971.
portile_de_fier_2# Centrala Porțile de Fier I este amplasată la 15 km amonte de orașul Drobeta Turnu-Severin, iar centrala Porțile de Fier II la 60 km în aval.
# In baza Acordului din 19 februarie 1977 dintre guvernele Romaniei si Iugoslaviei privind conditiile extinderii colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, au fost demarate lucrarile premergatoare realizarii S.H.E.N. Portile de Fier II, a carui executie a inceput la 3 decembrie 1977.
# Ambele hidrocentrale sunt exploatate în parteneriat cu sârbii, centralele română și sârbă la Porțile de Fier I cumulând 2160 MW, iar cele de la Porțile de Fier II cumulând 500 MW. Capacitatea maximă a turbinelor este de 8700 m³/s.
# Navigația pe Dunăre este asigurată prin ecluze realizate pe ambele maluri la ambele obiective, ele având împreună o capacitate de trafic de 52.4 milioane tone/an pentru ecluzarea pe câte un sens și 37.2 milioane tone/an pentru ecluzarea în ambele sensuri.
# Lacul de acumulare de la Porțile de Fier I, care cuprinde și cel mai mare defileu din Europa,cu un volum de peste 2200 milioane mc, se întinde de la baraj până la confluența cu râul Tisa.
# În data de 14 august 1970, a început punerea în funcţiune a primelor hidroagregate, acţiune ce s-a finalizat un an mai târziu, pe 28 noiembrie 1971.
# Volumul lacului de acumulare este variabil, în funcţie de cota de retenţie la baraj, şi este cuprins între 1.700 şi 2.800 milioane de metri cubi.
portile-de-fier-2# Debitul mediu multianual pe perioada 1840-1962 a fost de 5.420 mc/s, iar pentru perioada caracterictică energetic, a fost de 5.520 mc/s.
Debitul mediu pentru un an ploios este de 7.930 mc/s, iar pentru unul secetos, de 3.720 mc/s.
Debitul maxim înregistrat a atins valoarea de 15.900 mc/s, iar cel minim s-a situat la 1.450 mc/s.
# Puterea totală instalată pe partea românească este de 1.050 Mw, producţia de proiect a centralei pentru un an mediu hidrologic fiind de 5.120 Gwh/an.
# Fiecare centrală electrică din cadrul Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I
este echipată cu câte şase turbine Kaplan verticale, cu dublu reglaj. Prin realizarea Sistemului, diferenţa între nivelul biefului amonte şi aval de baraj este de 20-35 metri, în funcţie de debitele Dunării.
# Capacitatea de trafic anual pentru ambele ecluze este cuprinsă între 37,2 milioane de tone şi 52,4 milioane de tone.
# Lungimea totală a barajului este de 1.278 de metri, dintre care barajul deversor are 441 de metri, căderea nominală a apei fiind de 27,17 metri.
# Pentru a realiza circulaţia navelor prin această secţiune, s-a executat lângă fiecare mal câte o ecluză cu avanporturi aval şi amonte, prevăzută cu instalaţii pentru umplerea şi golirea sasurilor, porţi la capul amonte, intermediar şi aval, şi turn pentru dirijarea ecluzării şi reglementarea navigaţiei prin ecluză. Prin dimensiunile sasurilor şi de cădere, ecluzele de la Porţile de Fier I se înscriu printre cele mai mari construcţii de acest gen realizate.
# In prezent, Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier cuprinde Sistemul Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier I, Sistemul Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier II si centrala suplimentara Gogosu.
# Centrala Hidroelectrica de la Portile de Fier I are, in urma procesului de retehnologizare, o productie de energie electrica anuala de proiect de 5.241.000 MWh in anul mediu hidrologic, ceea ce reprezinta circa 10% din productia la nivel national. In plus, centrala asigura aproape jumatate din serviciile tehnologice de sistem din Romania.

LĂSAȚI UN MESAJ