110.393 străini locuiesc legal în România. Timiș, printre județele preferate!

437

Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat, în primul semestru al anului 2016, managementul șederii legale, pe teritoriul țării noastre, pentru un număr de 110.393 cetățeni străini, dintre care 64.677 din state terțe și 45.716 din state membre ale Uniunii Europene (UE), Spațiului Economic European (SEE) și Confederația Elvețiană.

Principalele scopuri, pentru care străinii și-au stabilit reședința pe teritoriul României, sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetățenilor români, UE sau SEE), educație, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul țării noastre.

Cetățenii străini, în cea mai mare parte, preferă județele cu cele mai mari oportunități pentru dezvoltare din punct de vedere economic și educațional.
Majoritatea sunt în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Iași, Timiș și Cluj.

Datele statistice reflectă faptul că România își păstrează statutul de țară țintă pentru cetățenii străini care imigrează cu consecvență în țara noastră. Astfel, cei mai mulți străini înregistrați sunt din state terțe precum Moldova, Turcia și China, iar din state membre UE/SEE, Italia, Germania și Franța.

În ceea ce privește admisia în România, în perioada de referință au fost primite 5717 solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice din străinătate. Au fost avizate favorabil 3835 cereri, dintre care 2035 de lungă ședere și 1800 de scurtă ședere.

În aceeași perioadă au fost emise 1138 avize de angajare/detașare, pentru lucrători permanenți, înalt calificați și detașați. De asemenea, 71 de străini au fost depistați în timp ce desfășurau activități lucrative fără forme legale. Au fost aplicate 365 sancțiuni contravenționale, în valoare de 442.350 lei (92.850 lei—străinilor depistați; 349.500 lei — angajatorilor).

Au fost organizate mai multe acțiuni și controale în urma cărora au fost depistate cu ședere ilegală 1102 persoane, în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.
Acestea au fost depistate în toate județele țării, numărul celor cu ședere ilegală fiind mai mare în orașe care sunt și centre universitare.

Pentru străinii aflați în situații ilegale sau care nu mai întruneau condițiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere, au fost emise 892 decizii de returnare de pe teritoriul României. De asemenea, pentru 366 de persoane a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în țară pentru diferite perioade de timp.

Totodată, în perioada de referință, 200 de cetățeni străini au fost îndepărtați sub escortă. Străinii au fost depistați în 13 județe din România, majoritatea în București, Arad, Bihor și Timiș. Pentru 192 de persoane, care nu au putut fi îndepărtate în termen de 24 de ore, au fost întocmite documente de luare în custodie publică până la returnarea din țara noastră.

Ca și alternativă la îndepărtarea forțată, 82 de migranți au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară și au părăsit țara noastră la o dată stabilită de comun acord cu Organizația Internațională pentru Migrație.

LĂSAȚI UN MESAJ