​Înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2020- 2021. Care sunt noutățile

50

Principala schimbare adusă de metodologia de înscriere în clasa pregătitoare prevede că în anul școlar 2020-2021 Constituirea claselor se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza procedurii elaborate de inspectoratele şcolare şi aprobate de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune, se mai arată în ordin. Fiecare școală trebuie să afișeze clar procedura prin care se va face repartizarea în clasă, care va fi fie în ordinea alfabetică a elevilor, fie prin tragerea la sorți a învățătoarelor.

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare. Cei ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar – clasa pregătitoare – dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

 

Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea lor psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii celor mici la grădiniţă în grupa mare, se arată în document.

 

În fiecare județ comisia judeţeană stabilește perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară această evaluare, iar acestea sunt afişate la toate unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

 

Activitatea de evaluare a dezvoltării psihosomatice va fi planificată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfăşurare să sprijine accesul părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali la serviciile de evaluare.

 

Școlile trebuie să elaboreze criteriile specifice de departajare în caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare.

Situaţiile excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de metodologie şi cererile de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi analizate şi soluţionate de Comisiile judeţene în baza unei proceduri proprii. Părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali ai copiilor aflaţi în situaţii excepţionale şi cei care depun cerere de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi orientaţi către CJRAE/CMBRAE în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului.

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi la unitatea solicitată. Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, sunt înmatriculaţi cei care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi.

În cazul în care listele referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2020 – 2021 sunt publice pe paginile de internet ale instituţiilor, inspectoratele vor lua toate măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unităţilor de învăţământ sau al inspectoratului şcolar în termen de cel mult 30 de zile de la finalizării etapelor de înscrie.

Listele în format letric rămân afişate la avizierul unităţilor de învăţământ până cel târziu la data începerii anului şcolar 2020-2021.

LĂSAȚI UN MESAJ