Asociațiile și fundațiile române trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru acordarea subvențiilor

67

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 101/20.09.2016 s-au aprobat procedurile de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local, în anul 2017, pe baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu Normele metodologice aprobate prin H.G.1153/2001, ce conține următoarele anexe:

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei;
2.Grila de Evaluare și Criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor;
3.Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2017, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială.
4.Serviciile complementare și modalitatea de subvenționare a acestora.

A fost aprobată și constituirea Comisiei de Evaluare și Selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,care pot primi subvenții de la bugetul de stat. Vă recomandăm să accesați site-ul Primăriei Municipiului Timișoara, secțiunea Hotărâri Consiliul Local aprobate în luna septembrie 2016.

Documentele care vor fi depuse în vederea solicitării subvenției de la bugetul local pentru anul 2017 sunt:
1.Cererea de solicitare a subvenției conform modelului prevăzut în anexa nr.1 de la Normele de aplicare ale Legii 34/1998;
2.Anexa A la cerere ”Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială” pentru fiecare tip de serviciu pentru care se solicită subvenția;
3.Anexa B la cerere ”Date privind bugetul unității de asistență socială pe anul 2017” pentru fiecare tip de serviciu pentru care se solicită subvenția;
4.Raportul privind activitatea asociației sau fundației în domeniul asistenței sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
5.Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licența de funcționare și alte documente care dovedesc dreptul asociației sau fundației de a acorda servicii sociale (în copie)
6.Dovada dobândirii personalității juridice;
7.Ultimul bilanț contabil înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice;
8.Balanța de verificare la data de 30 septembrie a anului curent (în copie);
9.Dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;
10.Dovada privind situația juridică a sediului unității de asistență socială (în copie);
11.Autorizația sanitară de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent (în copie);
12.Opis.

Documentele se depun în două exemplare, în plic (pachet) închis la Registratura Primăriei Muncipiului Timișoara, camera 12 până în data de 31 octombrie 2016, la ora 15,00.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ